บริการ Email สำหรับบริษัท

บริการ Email สำหรับบริษัท ธุรกิจ SME ขนาดเล็ก

สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือร้านค้า ที่ต้องการมีชื่ออีเมล์ เป็นของตัวเองเช่น yourname@company.com เป็นต้น เพื่อความน่าเชื่อถือในการติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า เรามึบริการ Email สำหรับท่านในราคาย่อมเยาว์ แต่คุณภาพเทียบเท่ากับองค์กรขนาดใหญ่ เราให้เน้นให้บริการกันเอง ติดต่อง่าย คุยง่าย จึงไม่เหมือนบริษัทใหญ่ ๆ ที่ต้องทำเรื่องแจ้งขอ ส่งเอกสาร หรืออื่น ๆ ในการติดต่อประสานงาน ของผมโทรหาได้เลย เล่น Line หรือ Email ได้ทุกช่องทางตามสะดวกครับ โดยแพคเกจที่เราให้บริการ มีรายละอียดดังต่อไปนี้

Start Plan

4,500 บาท /ปี

- 10GB Disk Space
- Unlimited Email Accounts
- 20MB per Attach file
- POP/IMAP Email
- Web-based Email
- Mobile Support

Basic Plan

6,000 บาท /ปี

- 20GB Disk Space
- Unlimited Email Accounts
- 20MB per Attach file
- POP/IMAP Email
- Web-based Email
- Mobile Support

Business Plan

7,500 บาท /ปี

- 30GB Disk Space
- Unlimited Email Accounts
- 20MB per Attach file
- POP/IMAP Email
- Web-based Email
- Mobile Support

Ultimate Plan

10,000 บาท /ปี

- 50GB Disk Space
- Unlimited Email Accounts
- 20MB per Attach file
- POP/IMAP Email
- Web-based Email
- Mobile Support

อัตราค่าบริการจดทะเบียนโดเมนเนม หรือชื่อเว็บไซต์

ก่อนท่านจะใช้งาน Email ภายใต้โดเมนได้ ท่านต้องดำเนินการจดทะเบียนโดเมนด้วย อัตราค่าบริการในการจดทะเบียนโดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซต์มีดังนี้

  • ฟรีชื่อโดเมนเนม หรือชื่อเว็บไซต์   .com   กรณีที่ต้องการ  emailname@companyname.com
    ( ชื่อที่คนส่วนใหญ่ชอบใช้ จำง่าย จดทะเบียนง่าย แต่ชื่อสำคัญ ๆ สั้น ๆ ค่อนข้างหายาก ไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ ในการจดทะเบียน ความน่าเชื่อถือน้อย)
  • ชื่อโดเมนเนม หรือชื่อเว็บไซต์   .co.th  กรณีที่ต้องการ emailname@companyname.co.th จ่ายเพิ่ม  500 บาทต่อปี 
    ( ชือที่จดทะเบียนจะต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท หรือตัวย่อเท่านั้น  ต้องใช้หนังสือรับรอง หรือหนังสือ ภพ.20 ในการจดทะเบียน  ความน่าเชื่อถือสูง)