สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต ที่มีความประสงค์จะจัดทำเว็บไซต์ แต่ไม่มีบุคลากรหรือไม่มีเวลามากพอในการพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อให้รองรับการใช้งานอันหลากหลาย เรามีบริการเว็บไซต์สำเร็จรูปที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ครบถ้วน สามารถบริการจัดการได้ด้วยตนเอง และถึงแม้ไม่มีความรู้มากเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ก็สามารถใช้งานได้ โดยคุณสมบัติต่าง ๆ ที่เรามีให้บริการมีดังนี้

   • ระบบปรับแต่งเว็บไซต์
   • ระบบการจัดการเนื้อหา
   • ระบบข่าวสาร ทุกประเภท
   • ระบบภาพกิจกรรม และปฏิทินกิจกรรม
   • ระบบบุคลากร และทำเนียบผู้บริหาร
   • ระบบรับเรื่องร้องเรียน ระบบเอกสาร
   • และระบบอื่น ๆ อีกมากมาย

อัตราค่าบริการ

   • ค่าบริการ 2,140 บาท/ปี หากไม่ต้องการจดโดเมนเนม (หรือกรณีจดโดเมนที่อื่น แล้วต้องการย้ายแค่ค่า DNS มาที่บริษัท)
   • ค่าบริการ 2,675 บาท/ปี หากต้องการ ใช้ชื่อเว็บเป็นของตัวเองเป็น .com  เช่น www.doikaew.com
   • ค่าบริการ 3,210 บาท/ปี หากต้องการ ใช้ชื่อเว็บเป็นของตัวเองเป็น .go.th เช่น  www.srayaisom.go.th

ขั้นตอนการใช้บริการ

   1. ลงทะเบียนทดลองใช้งานระบบเบื้องต้นได้ ฟรี 15 วัน  โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
   2. ทางบริษัทจะส่งชื่อกับรหัสผ่านไปให้ทาง Email ที่กรอกไว้ภายในไม่เกิน 30 นาที
   3. หลังจากลงทะเบียนทดลองใช้งานแล้ว มีความประสงค์จะใช้งานระบบจริง ท่านสามารถชำระเงินตามที่แจ้งไว้ใน Email
   4. หลังจากโอนเงินแล้ว ให้ทำการโทรศัพท์แจ้งการโอนเงิน ได้ที่ 082-466-4598  หรือ 086-9773081 หรือ Line : @websites ทันทีหลังจากโอนเสร็จ
   5. หลังจากทางบริษัทตรวจสอบและได้รับการชำระเงินแล้วเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการเปิดใช้งานระบบให้ใช้งานและจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการให้ต่อไปตามแพคเกจที่ท่านชำระเงิน
    ทางบริษัทจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ตามที่อยู่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน


  หมายเหตุ

    • ใบเสนอราคา และเอกสารบริษัท สำหรับทำจัดซื้อจัดจ้าง ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ในระบบผู้ดูแลเว็บหลังจากท่านลงทะเบียนทดลองใช้งานแล้ว
    • หากต้องต้องการจดทะเบียนโดเมนเนมเป็น .go.th ต้องทำหนังสือขอจดโดเมนตามแบบฟอร์ม 
    • ราคาที่แจ้งรวมโดเมนเนมพร้อมพื้นที่ใช้งานไม่จำกัดทุกเว็บไซต์
    • มีระบบการจัดการผ่านเว็บไซต์ที่ใช้บริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้งาน FTP และ Database ได้
    • ระบบเราไม่มีให้บริการ Email หากต้องการใช้บริการ Email Server แยกต่างหากครับ