วิธีชำระเงิน

ชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทตามเลขที่บัญชีดังนี้

วิธีแจ้งชำระค่าบริการ

หลังจากท่านโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้ว
ท่านสามารถส่งหลักฐานแจ้งการโอนเงินได้ ดังนี้


Line : @websites , WebsiteService
Email : admin@websites.co.th

หมายเหตุ

  • ที่อยู่ในการออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายบริษัท เว็บไซต์เซอร์วิส จำกัด
    381 หมู่ 7 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการเลขที่ 0485564000486