ชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทตามเลขที่บัญชีดังนี้

วิธีแจ้งชำระค่าบริการ
หลังจากท่านโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้ว ท่านสามารถส่งหลักฐานแจ้งการโอนเงินได้ ดังนี้
Line : @websites
Email : admin@websites.co.th


หมายเหตุ

ที่อยู่ในการออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เว็บไซต์เซอร์วิส จำกัด
381 หมู่ 7 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการเลขที่ 0485564000486