วิธีชำระเงิน

ชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทตามเลขที่บัญชีดังนี้

วิธีแจ้งชำระค่าบริการ

หลังจากท่านโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้ว
ท่านสามารถแจ้งการโอนเงินได้ ดังนี้


โทรศัพท์. 082-466-4598
Line : Webservice , WebsiteService
Email : admin@webs.co.th

หมายเหตุ

  • ที่อยู่ในการออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

    บริษัท เว็บ เซอร์วิส จำกัด 
    188/11 หมู่ 8 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 

  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอาการเลขที่ 0-1155-5500-5678