ร่วมสมทบทุนการศึกษาและมอบจักรยานเพื่อเด็กนักเรียนบ้านดงบาก

บริษัท เว็บ เซอร์วิส จำกัด ร่วมสมทบทุนการศึกษาและมอบจักรยานเพื่อเด็กนักเรียนบ้านดงบาก อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 9 มกราคม 2559  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ร่วมกับทีมงาน โครงการวันเด็กสัญจร ครับ