ร่วมทำบุญซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ วัดกลาง (พระอารมหลวง) บุรีรัมย์

บริษัท เว็บเซอร์วิส จำกัด ร่วมทำบุญซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ คณะ ๔ ที่ วัดกลาง (พระอารมหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจำนวนเงิน ๖,๖๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗