บริการพื้นที่สำหรับทำเว็บไซต์ (Hosting)

บริการพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ (HOSTING)

บริษัทเข้าใจถึงการทำเว็บไซต์และข้อมูลของท่าน จึงได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลในการบริหารจัดการเว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งบริษัทได้ใช้เครื่อง Server ของ Dell ทั้งหมด และมีสเปคค่อนข้างสูง เพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างเต็มที่ 

และบริษัทมีทีมงานและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ท่านไม่ต้องกังวลว่าเว็บไซต์ของท่านจะไม่สามารถเข้าได้ ซึ่งหากมีปัญหาทางบริษัทสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง 

โดยบริษัทมีแพคเกจให้บริการดังต่อไปนี้

Small

1,800 บาท /ปี

- 3GB Space
- 30GB Bandwidth
- 3 FTP Account
- 3 Domains addon
- 3 MySQL Databases
- Weekly Backups

Medium

3,000 บาท /ปี

- 5GB Space
- 50GB Bandwidth
- 5 FTP Account
- 5 Domains addon
- 5 MySQL Databases
- Weekly Backups

Large

5,000 บาท /ปี

- 10GB Space
- 100GB Bandwidth
- 10 FTP Account
- 10 Domains addon
- 10 MySQL Databases
- Weekly Backups

อัตราค่าบริการจดทะเบียนโดเมนเนม หรือชื่อเว็บไซต์

ก่อนท่านจะใช้งานเว็บไซต์ได้ ท่านต้องดำเนินการจดทะเบียนโดเมนด้วย อัตราค่าบริการในการจดทะเบียนโดเมนเนมหรือชื่อเว็บไซต์มีดังนี้

  • ชื่อโดเมนเนม หรือชื่อเว็บไซต์   .com   ราคา 399 บาท /ปี 
    ( ชื่อที่คนส่วนใหญ่ชอบใช้ จำง่าย จดทะเบียนง่าย แต่ชื่อสำคัญ ๆ สั้น ๆ ค่อนข้างหายาก ไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ ในการจดทะเบียน ความน่าเชื่อถือน้อย)
  • ชื่อโดเมนเนม หรือชื่อเว็บไซต์   .co.th  ราคา 799 บาท  /ปี
    ( ชือที่จดทะเบียนจะต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท หรือตัวย่อเท่านั้น  ต้องใช้หนังสือรับรอง หรือหนังสือ ภพ.20 ในการจดทะเบียน  ความน่าเชื่อถือสูง)